الزيارة بالانابة

ت
الاسم
الدولة
التسجيل
الحالة
19938812
میثم
ايران
11-08-2022
تمت الزيارة بتأريخ
11-08-2022
19938811
میثم
ايران
11-08-2022
تمت الزيارة بتأريخ
11-08-2022
19938810
میثم
ايران
11-08-2022
تمت الزيارة بتأريخ
11-08-2022
19938809
میثم
ايران
11-08-2022
تمت الزيارة بتأريخ
11-08-2022
19938808
میثم
ايران
11-08-2022
تمت الزيارة بتأريخ
11-08-2022
19938807
میثم
ايران
11-08-2022
تمت الزيارة بتأريخ
11-08-2022
19938806
میثم
ايران
11-08-2022
تمت الزيارة بتأريخ
11-08-2022
19938805
میثم
ايران
11-08-2022
تمت الزيارة بتأريخ
11-08-2022
19938804
میثم
ايران
11-08-2022
تمت الزيارة بتأريخ
11-08-2022
19938803
علاء الجابري
العراق
11-08-2022
تمت الزيارة بتأريخ
11-08-2022
19938802
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیک یا سیدی. یا موسی بن جعفر و رحمت الله و برکاته السلام علیک یا سیدی یا محمد الجواد و رحمت الله و برکاته السلام علیک یا اباعبد الله و علی المستشهدین بین یدیک جمیعا و رحمت الله و برکاته السلام علیک یا سیدی و یا مولای یا باب الحوائج یا قمر بنی هاشم و رحمت الله و برکاته یا قمر بنی هاشم یا باب الحوایج ابروی من رو برد اقا جان به حق حضرت سیدالشهدا علیه السلام جواب تهمت ها و افترا هایی که احسان بهم زد به سرعت بهش بدید اقا به حق امیر المومنین. علیه السلام وسیله کار و زندگی من رو فراهم کنید. پیر شدم سیدی یا ابالفضل دروغ ها بد گویی های احسان رو بی جواب نزارید مهلت رو بردارید ازش جوری که خودش و همه بفهمند یا قمر بنی هاشم به احترام حضرت زینب کبری سلام الله علیها ابروم رو بخر اقا جان من پناه به شما اوردم یا قمر بنی هاشم یا ابالفضل
ايران
11-08-2022
تمت الزيارة بتأريخ
11-08-2022
19938801
میثم
ايران
11-08-2022
تمت الزيارة بتأريخ
11-08-2022
19938800
میثم
ايران
11-08-2022
تمت الزيارة بتأريخ
11-08-2022
19938799
میثم
ايران
11-08-2022
تمت الزيارة بتأريخ
11-08-2022
19938798
میثم
ايران
11-08-2022
تمت الزيارة بتأريخ
11-08-2022
19938797
میثم
ايران
11-08-2022
تمت الزيارة بتأريخ
11-08-2022
19938796
میثم
ايران
11-08-2022
تمت الزيارة بتأريخ
11-08-2022
19938795
میثم
ايران
11-08-2022
تمت الزيارة بتأريخ
11-08-2022
19938794
میثم
ايران
11-08-2022
تمت الزيارة بتأريخ
11-08-2022
19938793
میثم
ايران
11-08-2022
تمت الزيارة بتأريخ
11-08-2022
19938792
میثم
ايران
11-08-2022
تمت الزيارة بتأريخ
11-08-2022
19938791
میثم
ايران
11-08-2022
تمت الزيارة بتأريخ
11-08-2022