نایب الزیارت

ت
نام
کشور
ثبت
حالت زیارت
95764
سناء كاظم خلف
العراق
14-09-2019
بالانتظار
95763
سناء كاظم خلف
العراق
14-09-2019
بالانتظار
95762
سناء كاظم خلف
العراق
14-09-2019
بالانتظار
95761
سناء كاظم خلف
العراق
14-09-2019
بالانتظار
95760
سناء كاظم خلف
العراق
14-09-2019
بالانتظار
95759
امام خمینی (ره) -امام خامنه ای -شهدای اسلام -حسن بلوردی سلیمه ایزدی صدیقه بلوردی محمدعلی بلوردی
ايران
14-09-2019
بالانتظار
95758
رائد البراهيم
السعودية
14-09-2019
بالانتظار
95757
هاجر ناصر الهاشم
السعودية
14-09-2019
بالانتظار
95755
أحمد عبدالهادي المهيني
السعودية
14-09-2019
بالانتظار
95754
جوري علي
السعودية
14-09-2019
بالانتظار
95753
رتاج بنت حسين ورباب
الكويت
14-09-2019
بالانتظار
95752
رتاج بنت حسين ورباب
الكويت
14-09-2019
بالانتظار
95751
رتاج بنت حسين ورباب
الكويت
14-09-2019
بالانتظار
95750
رتاج الصراف بنت حسين ورباب
الكويت
13-09-2019
بالانتظار
95747
به نیابت از همه اموات و شهدا و محمد و آل محمد ص
ايران
13-09-2019
بالانتظار
95746
سامان دزیانیان
ايران
13-09-2019
بالانتظار
95740
نصیر ابن سعید
ايران
13-09-2019
بالانتظار
95739
امیر غفوری
ايران
13-09-2019
بالانتظار
95737
آمال غني عباس
العراق
13-09-2019
بالانتظار
95736
فاطمة احمد
الكويت
13-09-2019
بالانتظار
95735
احمد
العراق
13-09-2019
بالانتظار
95734
بختیار
ايران
13-09-2019
بالانتظار