قيد انجاز

...


...


قيد انجاز

...


...


انجام شده

مهندسی الکترونیک .. و پایان پروژه بیو انرژی ...


با همت پرسنل فنی مهندسی شعبه الکترونیک بخش الکترومیکانیک آستان مقدس کاظمین، پروژه بیو انرژی خیابان حضرت صاحب الزمان "عج ...


قيد انجاز

تزیین طارمه های باب القبله و صحن قریش با کاشی کربلایی ...


پرسنل های بخش مهندسی آستان مقدس کاظمین با استخدام اصالت میراث قدیمی و اجراهای مدرن، نماهای دو طارمه باب القبله و صحن قریش را ...


قيد انجاز

اجرای پروژه نمای جنوبی مسقف دو طرف مسجد الجوادین ...


با نظارت مستقیم بخش امور مهندسی آستان مقدس کاظمین، پرسنل های فنی تلاش های خود را جهت به پایان رسانیدن سازهای نمای جنوبی مسقف ...


انجام شده

اتمام پروژه احداث شبکه تخلیه پساب ویژه آستان مقدس به هم...


با همت و همکاری پرسنل های فنی مهندسی بخش مهندسی، مجموعه اعمال زیربنای پروژه احداث شبکه تخلیه پساب آستان مقدس کاظمین به انجام ...