بررسی ضربت و وفات حضرت علی «علیه السلام» از لحاظ عمل جراحی عصبی و پزشکی قانونی


آستان مقدس کاظمین با ارائه زنجیره مطبوعات خویش از چاپ کتاب جدیدی با عنوان "بررسی ضربت و وفات حضرت علی «علیه السلام» از لحاظ علم جراحی عصبی و پزشکی قانونی" خبر داد. گفتنی است این کتاب که توسط بخش امور فرهنگی و رسانه ای آستان مقدس کاظمین به چاپ رسیده است، توسط آقای دکتر «عبد الهادی خلیلی» به نگارش رسیده است، و در صفحات خود جریمه به شهادت رسانیدن حضرت علی «علیه السلام»، جزئیات، چگونگی و تاثیرات آنها را به شیوه ای رسا و رویکرد علمی دقیقی مورد بررسی قرار داده و این دسته رویدادها را با استفاده از روایت های تاریخی منقول از شاهدان این واقعه دردناک به اتمام رسانیده است. شایان ذکر است که آستان مقدس کاظمین این کتاب منحصر به فرد را از جهت مضامین درونی مهم چاپ نموده؛ چنانچه این کتاب در غنی سازی کتابخانه اسلامی هم نوع، و رفع احتیاج نویسندگان به اینگونه کتب، در حالیکه همواره در ریشه سازی جنبش فکری و فرهنگی منسجم با مبانی دین اسلامی تلاشمند است، سهم زیادی خواهد داشت.