قدردانی آستان مقدس کاظمین از شبکه های ماهواره ای شرکت کننده در سالروز شهادت امام کاظم «علیه السلام»


هیات آستان مقدس کاظمین با ریاست مدیر شعبه رسانه آستان جناب آقای «حیدر طالب باقر» از شبکه رسانه های عراقی و تعدادی از کانال های ماهواره ای بازدید نمود، و در طی آن از سازمان های رسانه ای جهت خدمات ارائه شده ایشان تقدیر و تشکر نمود. شایان ذکر است که این شبکه های ماهواره ای زیارت میلیونی حضرت امام کاظم «علیه السلام» را با دوربین های خود پوشش داده و به طوری آنلاین پخش کرده اند. دلیل آستان مقدس کاظمین برای این اقدام تقویت و استحکام پل های تعاون مشترک بین آستان مقدس کاظمین و سازمان های رسانه ای در زمینه های فرهنگی، رسانه ای و انسانی می باشد.