دیدار هیات آستان مقدس کاظمین در سنگرهای بسیج مردمی دو شهر سنجار و الحسکه


هیات اعزامی آستان مقدس کاظمین از نیروهای امنیتی و بسیج مردمی مستقر در جبهه های شهر سنجار تا كناره های شهر مرزی الحسکه عراق با سوریا از جمله گردان رزمی «العباس» تاربع آستان مقدس عباسی، گردان «لواء الطف» و تعدادی از گردان های دیگر دیدار نمود. در این دیدار که با فرماندهان این گردانها بود، در نهایت با بازدیدی از تشکیلات رزمندگان در میدان ها به سرانجام رسید. چنانچه در طی این دیدار خلاصه ای از مهمترین رویدادها و پیشرفت های امنیتی در این مناطق مرزی برای هیات آستان مقدس بازگو شد. در عین حال برادران رزمنده با مورد استقبال نمودن این هیات زائر، خشنودی خود را از این دیدار ابراز داشتند و خدمات مستمر ارائه شده از طرف خدام آستان مقدس کاظمین و التزام ایشان به مبانی دینی، اخلاقی و ملی را تمجید و گرامی شمردند. در این دیدار هدایایی از برکات امامین جوادین «علیهما السلام» به رزمندگان ارائه شد.