حضور فعال آستان مقدس کاظمین در ششمین نشست نمایندگان مزارهای مقدس جهان اسلامی


به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس، هیات اعزامی آستان مقدس کاظمین به ریاست معاون محترم تولیت جناب شیخ «عدی کاظمی» در ششمین انجمن نمایندگان آستان ها و مزارهای مقدس جهان اسلامی شرکت نمود. این انجمن در آستان مقدس علوی و با حضور هیات های آستان ها و مزارها برگزار شد. درطی این انجمن سخنان بسیاری القا شد که تمامی آنها بر وحدت مساعی و تلاشها جهت تشخیص چشم اندازهای جدید میدان خدمت رسانی، علاوه بر پیشرف فعالیت های مشترک در تبادل تجربیات و ایده ها، و ضرورت عمل تکاملی جهت ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به زائران در تمامی زمینه ها، و همچنین رسانیدن رسالت انسانی آستان های مقدس که مفادش بیان مراقد اهل بیت «علیهم السلام» به عنوان منبع درخشان فرهنگ و آگاهی رسانی، تاکید داشت. این انجمن ضمن اتمام فعالیت های خود، آمادگی های برگزاری سومین کنفرانس آستان های مقدس که قرار است این بار در آستان مقدس کاظمین برگزار شود، را مورد بررسی قرار داد.