احیای شهادت حضرت زهرا «سلام الله علیها» در آستان مقدس کاظمین


آستان مقدس کاظمین در راستای احیای یادبود شهادت جانگداز حضرت فاطمه زهرا «سلام الله علیها» زنجیره برنامه های مختلفی تدارک دید، که از جمله آنها مجالسی سوگواری با حضور سخنور منبر حسینی جناب «سید عمار آل یوشع» بود. آل یوشع در طی این مجالس جایگاه دنیوی و آخرتی حضرت زهرا «سلام الله علیها» و ابعاد رسالتی ایشان «علیها السلام» از جمله معارف دینی، پایه های عقائدی، اصول اعتقاد و صبری که در جهاد ایمانی داشته اند، را یاد نمود، چنانکه حضرت فاطمه «سلام الله علیها» را کاملترین الگو در رویکرد خانواده و افرادش در مواجهه با جریان های مخالف و اندیشه های منحرف معرفی نمود و بر ضرورت آن تاکید ورزید. حسن ختام این مجالس با حضور نوحه سرایان آستان مقدس کاظمین بود که با نوحه های مراثی، عهد و ولای خویش را در آغوش صحن امامین کاظمین «علیهما السلام» با حضرت زهرا «سلام الله علیها» تجدید نمودند.