دبیر کل تولیت آستان مقدس کاظمین در مراسم تجلیل رییس سابق اوقاف شیعه


دبیر کل تولیت آستان مقدس کاظمین ا.د جمال عبدالرسول دباغ مشرف به زیارت مرقد مطهر حضرت ابا عبدالله حسین و برادرش حضرت ابا الفضل (علیهما السلام) گشت. تولیت محترم در طی این زیارت در مراسم تجلیل رییس اوقاف شیعی جناب سید صالح حیدری که توسط آستان مقدس حسینی در مهمانسرای آن حضرت (علیه السلام) در روز شنبه موافق با 1393/12/16 شــ برگزار شد مشارکت نمود. این مراسم جهت قدردانی از نقش فعال وی در پشتیبانی و پیگیری پروژه های آستانها و مزارهای مقدس عراق برگزار گردیده شد.