رییس اوقاف شیعه در زیارت آستان مقدس کاظمین


رییس اوقاف شیعه عراق جناب سید (علاء الدین موسوی) مشرف به زیارت امامین جوادین (علیهما السلام) گشت. وی بعد از اینکه مورد استقبال دبیر کل تولیت آستان مقدس کاظمین جناب آقای ا. دکتر جمال دباغ و برخی از اعضای هیئت مدیره تولیت قرار گرفت، میهمان دفتر مرکزی آستان شد. دبیر کل تولیت آستان در طی زیارت رییس اوقاف شیعه توضیح خلاصه ای از سطح کارایی آستان مقدس و خدمات ارائه شده به زائران گرامی و همچنین پروژه های در دست انجام تقدیم نمود، سپس رییس اوقاف بازدیدی از مسجد جوادین و دربهای طلایی و تابوت های چوبی جدید به انجام رسانید. در پایان این زیارت رییس اوقاف شیعه از خردسندی و سعادت خویش را از این دیدار تعبیر نمود و همچنین به نقش خادمان در ارائه بهترین خدمات به زائران اشاره کرد و موفقیت ایشان را از خداوند متعال خواستار شد. در پایان چنانکه مورد استقبال قرار گرفت بدرقه گردید.