639

برگزاری مراسم زیارت به نیابت ویژه سالروز شهادت حضرت اما...


واحد رسانه آستان مقدس کاظمین در راستای آسان سازی زیارت کسانی که در رسیدن به آستان مقدس کاظمین با دشواری های بسیاری مواجه هستند، برنامه ها ...

638

حضور هیات های نجف اشرف در سالروز شهادت حضرت امام صادق «...


هیات های عزاداری شهر نجف اشرف با حضور در سالروز شهادت جانگذار رئیس مذهب شیعه حضرت امام صادق «علیه السلام» در صحن آستان مقدس کاظمین با اما ...

637

حضور هیات شهر القاسم در یادبود شهادت حضرت امام صادق «عل...


هیات شهر القاسم فرزند امام کاظم «علیهما السلام» در یادبود شهادت امام هفتم حضرت امام صادق «علیه السلام» در صحن آستان مقدس کاظمین حضور یافت ...

636

آستان مقدس کاظمین از مجالس احیای سالروز شهادت امام صادق...


به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس کاظمین، تولیت آستان با اعلام آمادگی خود جهت استقبال زائران گرامی سالروز شهادت جانگذاز رئیس ...

635

دار القرآن از آغاز هشتمین اردوی تابستانی خود خبر داد...


آستان مقدس کاظمین در راستای جذب دانش آموزان و آموزش معارف قرآنی به ایشان هشتمین اردوی تابستانی خود را برگزار نمود. این اردو که توسط دار ا ...

634

آستان مقدس کاظمین در سالروز شهادت امام صادق «علیه السلا...


به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس کاظمین، تولیت آستان با اعلام آمادگی خود جهت استقبال زائران گرامی سالروز شهادت جانگذاز رئیس ...